Golvslipning Luleå

Golvslipning i Luleå

Golvslipning fyller ett flertal olika funktioner. Det är ett sätt att återställa slitna golv, bevara befintlig lyster och säkerställa att man får så mycket nytta som möjligt av sina trägolv. Med mångårig erfarenhet och bred fokus så kan vi säkerställa effektiv och ändamålsenlig slipning av samtliga sorts trägolv, oavsett om det handlar om furu, ek, bok, ask, olika sorts parkett eller vad annat träslag det nu kan tänkas handla om. Säkerställ att golvet bibehåller eller återfår samma snygga utseende som när det var nytt. Och se till att såväl lyster som funktion blir så långvariga inslag som möjligt.

Med fokus på moderna metoder så kan vi erbjuda golvslipning som är effektiv och samtidigt skonsam med såväl djur som människor, stora som små. Som given del av detta säkerställer vi allt ifrån dammfri golvslipning och skonsam ytbehandling. En garanti för ett resultat som vi kan stå bakom och ni kan vara nöjda med. Med ambitionen att alltid sikta på ett långsiktigt kvalitativt utförande så är vi stolta över att ha en stadig närvaro i Luleå, och gör allt vi kan för att möta våra kunders förväntningar.

Golvslipning för underhåll och återställning

Massiva trägolv och träparkett är väldigt populära val när det kommer till golv. Mycket på grund av att de ger ett naturligt snyggt intryck, samtidigt som de kräver relativt sett lite underhåll och i de flesta fall går att återställa efter även det mest långvariga slitaget. Men trots detta är de inte underhållsfria. Golvslipning och ytbehandling är ofta nödvändigt för att dels bevara trägolvets naturliga skyddande yta, men även för att se till att golvets lyster fortsätter vara så påtaglig som möjligt.

Hur omfattande slipning som krävs varierar i stor utsträckning beroende på vad det är som man vill åstadkomma. Golv som är väldigt slitna kan behöva bearbetas mer djupgående än de golv vars ytskikt endast behöver återskapas. De flesta trägolv kan slippas ett flertal gånger under dess naturliga livslängd, vilket gör slipning till ett givet val när golvet har börjat uppvisa sprickor, flisor eller annat naturligt slitage.

Då trä är ett levande material som reagerar olika beroende på såväl träslagets förutsättningar som de krav som miljön ställer, är ingen golvslipning den andre lik. Därför säkerställer vi alltid att på ett noggrant och eftertänksamt sätt utvärdera förutsättningarna för att ert golv ska slipas på bästa möjliga sätt. Vi vet vad som krävs för att just ert golv ska fortsätta vara så som ni önskar.

Utöver träslipning så är ytbehandling en given del av vår verksamhet. Och på många sätt är det ett nödvändigt komplement till en ändamålsenlig slipning. Därför har vi alltid helheten och slutresultatet i åtanke. Vår högsta förhoppning är att både öka lystern och livslängden på ert trägolv. För att detta ska bli möjligt säkerställer vi därför att resultatet blir så långvarigt som möjligt.

Med stor medvetenhet gällande moderna förväntningar använder vi endast arbetsmetoder som är väl lämpade för inomhusmiljöer, och som inte skapar onödiga påfrestningar på vare sig människor eller djur. Därför kan ni alltid vara trygga i vetskapen att vi erbjuder riktigt pålitlig golvslipning i Luleå.