Bygga attefallshus Stockholm

Börjar familjen växa ur huset, men ni vill inte eller kan inte flytta till större? Då är lösningen att bygga attefallshus på tomten! Det kan röra sig om allt från en gäststuga, poolhus, garage eller ett rum med egen ingång till företagaren eller tonåringen.

Fördelen med attefallshus är att det kan upprättas utan bygglov om det är max 15 kvm stort (som ett mindre garage eller gäststuga).

Vad gäller för attefallshus?

Har du ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Läs mer på boverket.

När du har bestämt dig för att upprätta attefallshuset på tomten, kolla med oss! vi hjälper dig montera, dra in el och vatten samt planera grunden på bästa sätt.